Sellbeta Online Marketplace
DOWNLOADS: 123
GET MUSIC:  Benita Iyere Okojie - We Ose Art
Title:
Benita Iyere Okojie - We Ose
Added By:
Gidi365
Uploaded:
Sep 26

Review:

Download Benita Iyere Okojie - We Ose mp3 by Benita Iyere Okojie

We Ose 2x
We elolo ni re daghe
We isahan ni retu jodea
We ilolo nimeze
Era no tuo oha tuamea
Bikwe whonle ni a rere o
Medigwe me ro e abba
We Ose

Olorun Mi 2x
Iwo loju ti mo fin riran
Iwo ni kokoro ti mofin si le kun
Iwo lorin ti mo n ko
Ina aye e je ko jo mi
Kini moni ti mole muwa o
Mo wole moyin o Baba
Olorun mi

Sellbeta Online Marketplace

Sellbeta Blog20 Ways You Can Absolutely Make Money Online

On This Track: